NL  

  FR

#respectvoordemilitair

OPEN BRIEF AAN DE KONING

Zaventem, 15 november 2018


De dysfunctie binnen uw leger

Sire,

Ter ere van u, opperbevelhebber van de krijgsmacht en soeverein van ons prachtig Koninkrijk België, eigenen wij het ons toe om het onweerlegbare respect onder uw aandacht te brengen dat het voltallig Defensiepersoneel u dagelijks, en meer specifiek vandaag, betuigt.

Ondanks de onberispelijke dienstverlening aan de natie, zowel in het binnenland als in het buitenland, heeft Defensie echter nooit zoveel schade opgelopen als vandaag door de uitvoerende macht.

Majesteit, u vindt hieronder een niet-uitputtende lijst van de aanvallen meer bepaald op de militaire personeelsleden:

Majesteit, als u de realiteit van uw trouwe soldaten wilt horen, staan wij tot uw beschikking om u te ontmoeten.
Niettegenstaande de uiteengezette feiten zullen de militairen en onze organisatie u steeds trouw zijn. Bovendien zullen de militairen het land en de Monarchie steeds blijven verdedigen en dit op gevaar van hun eigen leven, zoals bepaald in hun acte van indienstneming.
Wij mogen de Koning verzoeken de betuiging van onze diepe eerbied te willen aanvaarden.


MODAERT Dimitry Verantwoordelijke Leider
MORENVILLE Boris Verantwoordelijke Leider
CORRIAT Pascal Verantwoordelijke Leider
HUYBRECHTS Chris Verantwoordelijke Leider
LAUWEREINS Edwin Voorzitter