NL  

  FR

#respectvoordemilitair

Wereldwijd worden de Belgische militairen gerespecteerd om hun professionalisme, breed opleidingskader, diplomatie, bescheidenheid en talenkennis. In een internationale context kan ons menselijk potentieel zich meten met grote wereldmogendheden zoals Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

In eigen land is het respect voor de militair echter minder groot. Ondanks de onberispelijke dienstverlening aan de natie, zowel in het binnenland als in het buitenland, heeft Defensie nooit zoveel schade opgelopen als vandaag door de uitvoerende macht.

Vandaag zijn de aanvallen op ons statuut talrijk, continu en gewetenloos:

Met #respectvoordemilitair willen wij een duidelijk signaal geven aan de burgerlijke en militaire overheid en vragen we:

Nooit gezien: vakbond voert actie op bevelsoverdracht

13 december 2018

In garnizoensstad Amay vond vandaag de bevelsoverdracht plaats van het 4 de Bataljon Genie. De ideale gelegenheid om ons ongenoegen over de samenwerking met de vertrekkende korpscommandant aan de kaak te stellen, voor het oog van de genodigden én het personeel van de eenheid. Nooit gezien: een vakbondsactie tijdens een militaire plechtigheid.
Lees meer...

#respectvoordemilitair – NEEN tegen de wijziging van ons ziektesysteem

07 december 2018

Met de campagne #respectvoordemilitair gooit VSOA Defensie alles in de strijd om de veelvuldige aanvallen op ons statuut af te weren. Om de impact van een mogelijk nieuw ziektesysteem te illustreren, laten wij vijf militairen aan het woord. In een moedige getuigenis vertellen zij welke gevolgen een ongeval of beroepsziekte op hun leven heeft. Daarnaast stelde VSOA Defensie ook een petitieop tegen het nieuwe ziektesysteem.
Lees meer...

VSOA Defensie ontmoet minister van Defensie Sander Loones

21 november 2018

Vandaag ontmoette VSOA Defensie de gloednieuwe minister van Defensie Sander Loones. Het gesprek was een eerste kennismaking en geen onderhandeling, iets waar de minister erg duidelijk over was. Hij erkent de specificiteit van het militaire beroep en zal dat ook verdedigen tijdens zijn korte mandaat. Na de investeringen in het materiaal, vindt hij het belangrijk om nu ook in het personeel te investeren. Hij beschrijft zichzelf als een man van zijn woord, maar geeft toe dat hij slechts enkele maanden tijd heeft om grote veranderingen door te voeren.
Lees meer...

Respect: een kwestie van geven en nemen!

15 november 2018

Koningsdag, jaarlijks gevierd op 15 november, is hét ideale moment om ons respect te betuigen aan onze opperbevelhebber. Daarvoor trokken we met een zeventigtal afgevaardigden van VSOA Defensie naar de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal, waar een deel van de koninklijke familie aanwezig was op het Te Deum.
Lees meer...

Sire, met alle respect

15 november 2018

Ondanks de onberispelijke dienstverlening aan de natie, zowel in het binnenland als in het buitenland, heeft Defensie echter nooit zoveel schade opgelopen als vandaag door de uitvoerende macht. Wij schreven een brief aan die situatie aan onze opperbevelhebber te signaleren.
Lees meer...

Als een dief in de nacht

12 november 2018

Deze week sluipen onze nachtbrakers ’s nachts rond in het hele land. Hun doel: zoveel mogelijk affiches en spandoeken ophangen, om de aandacht te trekken voor onze acties in november en voor onze eisen die we vanaf 15 november overal met luide stem zullen verkondigen.
Lees meer...

Honoring our fallen heroes

11 november 2018

Honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog herdenken wij nog steeds die iconische dag, waarop de wapens van de Groote oorlog eindelijk zwegen. Op 11 november 1918 was de wapenstilstand een feit. Her en der in het land waren wij discreet aanwezig op de herdenkingsplechtigheden om eer te bewijzen aan onze gevallen helden.
Lees meer...

Goed begonnen, half gewonnen

05 november 2018

In november laat VSOA Defensie opnieuw van zich horen! Na een voorbereidingsfase...
Lees meer...

Koud geserveerd: ons aperitief

19 oktober 2018

Op 19 oktober vond een onderhandelingscomité plaats in Evere.
Op de agenda: een wijziging van de reglementering inzake het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid...
Lees meer...